Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

Ngày 23/3/2021, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Văn Huyên - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí đại diện các ban của Đảng uỷ Tổng công ty; các phòng, ban của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc.

Tại Hội nghị đồng chí Đào Mạnh Hà - Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban Thanh tra nhân nhiệm kỳ 2020-2022.

61
Đ/C Đồng Trung Kiên – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các tham luận của phòng HTHH và phòng TCHC để bổ sung cho báo SXKD năm 2021.

62
Đ/C Đào Mạnh Hà - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2020 với các chỉ tiêu tăng trưởng cao. Tổng giám đốc Tổng công ty cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong năm 2021, đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo của ban Lãnh đạo công ty, cũng như sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của CNVCLĐ công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

63
Đ/C Nguyễn Thanh Bằng - Chủ tịch Công đoàn công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021; và phát động phong trào thi đua năm 2021

Thay mặt Lãnh đạo công ty, đồng chí Đào Mạnh Hà - Giám đốc công ty đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đồng Trung Kiên - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, sẽ lĩnh hội tất cả các ý kiến phát biểu của đồng chí, các tham luận để bổ sung cho kế hoạch công tác, cam kết sẽ tiếp tục cùng tập thể CBCNV LĐ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động năm 2021.

64
Đ/C Trần Sỹ Thanh – Trưởng phòng HTHH  
Phát biểu tham luận tại Hội nghị
67
Các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng công ty