Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam tham dự hội nghị các quan chức cấp cao GTVT ASEAN– Stom 47

Từ ngày 18-20/6/2019 Hội nghị các quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN đã được tổ chức tại khách sạn Furama, thành phố Đà Nẵng.

1

Đại diện Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị các Quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN là Hội nghị quốc tế được tổ chức theo hình thức luân phiên giữa các nước ASEAN. Theo đề nghị của Ban thư ký ASEAN, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị các Quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47, 48 và Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25.

2

Đại diện BTV Hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị STOM 47, 48 và Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 trong năm 2019 là thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên ASEAN, cũng là cơ hội để nước chủ nhà Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác GTVT. Hội nghị STOM 47 có vai trò điều phối hoạt động của các nhóm công tác chuyên ngành; hỗ trợ, giải quyết các khó khăn ở cấp kỹ thuật và đảm bảo việc triển khai chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, các hội nghị này cũng là cơ hội để giới thiệu thêm về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

3

Toàn cảnh làm việc của Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, đoàn cán bộ Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam, do Ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hiệp hội là trưởng đoàn và Ban thư ký đã tham dự các phiên làm việc của Hội nghị, đóng góp ý kiến cho các nội dung liên quan đến định hướng nâng cao an toàn hàng hải khu vực Đông Nam Á, nâng cao chất lượng công tác hoa tiêu hàng hải và kết nối chia sẻ thông tin an toàn hàng hải với các nước trong khu vực.

4

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Thẻ mây