Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III hướng về miền Trung thân yêu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải kh

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV dẫn tàu lớn nhất từ trước tới nay vào Cảng Hòa Phát Dung Quất

Trong xu thế phát triển vận tải biển của thế giới là đóng tàu to, vượt biển lớn thì vai trò của hoa tiêu hàng hải là hết sức quan trọng.Với trách nhiệm cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải ra vào cảng, di chuyển trong các cảng biển thuộc phạm vi trách nhiệm được giao từ T