Văn bản pháp luật

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
629/QĐ-BGTVT Quyết định về việc Ủy quyền thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
130/2013/NĐ-CP Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
2415/QĐ-BGTVT Quyết định về việc Ban hành chương trình đạo tạo hoa tiêu hàng hải
2315/QĐ-BGTVT Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thủy II được tổ chức các khóa huấn luyện thuyền viên
2258/QĐ-BGTVT Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa huấn luyện tiếng Anh hàng hải theo công ước STCW78 sửa đổi 2010
2136/QĐ-BGTVT Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh được tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên
198/2011/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải
142/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
114/QĐ-BGTVT Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên
93/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
70/2016/NĐ-CP Nghi định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
60/2014/TT-BGTVT Thông tư Ban hành về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
58/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
49/2011/NĐ-CP Nghi định Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
36/2013/TT-BGTVT Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
01/2016/TT-BTC Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
03/2007/ QĐ-BGTVT Về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
71/2006/NĐ-CP Nghị định số 71/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/07/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
64/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
57/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
41/2005/QĐ-BGTVT Quyết định 41/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
88/2004/QĐ-BTC Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải
04/2007/QĐ-BGTVT Về việc điều chỉnh vị trí vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu