HIỆP HỘI HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ “BỘ QUY TẮC VĂN HÓA ỨNG XỬ HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM”

Đ/c Vũ Văn Biền – Phó Tổng thư ký Hiệp hội thay mặt BCH Hiệp hội thực hiện thông qua “Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử Hoa tiêu hàng hải Việt Nam”

I.MỤC ĐÍCH.
Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử hoa tiêu hàng hải Việt Nam được xây dựng và ban hành với mục tiêu đưa ra khuyến nghị, các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) mong muốn tất cả hoa tiêu và cá nhân liên quan tuân thủ thực hiện với mục đích gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi của Hiệp hội (Chuyên nghiệp – Trách nhiệm - An toàn – Hiệu quả); xây dựng thương hiệu hoa tiêu hàng hải Việt Nam; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.
II.PHẠM VI ÁP DỤNG.
Bộ quy tắc văn hóa ứng xử hoa tiêu hàng hải Việt Nam được áp dụng đối với tất cả các thành viên của Hiệp hội, tất cả hoa tiêu và cá nhân có liên quan.
III.TẦM NHÌN - SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI.
*TẦM NHÌN: Là một Hiệp hội nghề nghiệp đặc thù đẳng cấp quốc gia; có vị thế cao; phát triển bền vững; góp phần mang lại phát triển kinh tế biển cho đất nước và bảo vệ lơi ích cộng đồng.
* SỨ MẠNG: Sứ mạng của Hiệp hội là xây dựng, phát triển các hội viên; khuyến khích công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ hoa tiêu hàng hải thực hiện, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, bảo vệ lợi ích cộng đồng.
*GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - AN TOÀN -HIỆU QUẢ”
IV. VĂN HÓA ỨNG XỬ HOA TIÊU HÀNG HẢI.
1. Đối với cấp trên:
- Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành và phân công.
- Tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến.
- Không gây mất đoàn kết, không thờ ơ né tránh hoăc che giấu sai phạm.
- Tự tin khi giao tiếp, làm việc.
2. Đối với đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị nơi công tác:
- Thân thiện, đoàn kết, hợp tác, phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt.
- Không xúc phạm, áp đặt, không nói tục, chửi bậy, gây mất đoàn kết.
- Không gây khó khăn cho đồng nghiệp hoa tiêu khi tránh, vượt nhau trên luồng.
- Không gây khó khăn cho đồng nghiệp khi cập, rời cầu bến và sử dụng tàu lai, các phương tiện hỗ trợ.
- Có ý thức hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Giữ liên lạc và trao đổi chào hỏi nhau khi dẫn tàu trên cùng tuyến luồng.
3. Đối với đối tác và khách hàng :
- Tôn trọng, phối hợp, chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Thể hiện ý thức phục vụ, tôn trọng khách hàng, đáp ứng các yêu cầu chính đáng và hợp lý của khách hàng.
- Hòa nhã, vui vẻ khi giải đáp các thắc mắc, giải quyết các bất đồng trong quá trình tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ.
4. Ứng xử khi bất đồng ý kiến:
- Bình tĩnh để hiểu rõ vấn đề.
- Trao đổi, phân tích, lắng nghe, chia sẻ không văng tục, chửi bậy.
5. Ứng xử trong cung cấp, tiếp nhận thông tin, lập kế hoạch dẫn tàu:
* Giao tiếp qua điện thoại:
- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng với thái độ vui vẻ, nhiệt tình, tích cực. Nhận biết nhu cầu của khách hàng thông qua các câu hỏi gợi ý.
- Lắng nghe và ghi nhận đầy đủ, chính xác thông tin và yêu cầu của khách hàng.
- Thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm, đưa ra thông tin phản hồi cho khách hàng rõ ràng, chính xác.
* Giao tiếp qua mail:
- Phải trả lời khi nhận được mail.
- Cách xưng hô phải trang trọng phù hợp với từng đối tượng.
- Nội dung trả lời mail phải bảo đảm thông tin chính xác, nội dung phù hợp với quy định của hoa tiêu.
6. Văn hóa học tập:
- Tự giác, xem học tập là sự nghiệp suốt đời.
- Chủ động học tập nâng cao chuyên môn và ngoại ngữ.
- Xây dựng sở thích, thói quen, kỹ năng đọc sách.
- Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao kỹ năng mềm.
7. Văn hóa làm việc:
- Chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật về lĩnh vực hoa tiêu hàng hải đã được quy định trong hệ thống văn bản quản lý nhà nước, chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị.
- Thường xuyên chỉ dẫn cho thuyền trưởng biết về điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu; khuyến cáo thuyền trưởng về các hành động không phù hợp với quy định bảo đảm an toàn hàng hải và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Phối hợp, hợp tác tốt với sỹ quan và thuyền viên trong suốt thời gian dẫn dắt tàu.
8. Văn hóa trong thực thi nhiệm vụ:
* Đồng phục hoa tiêu:
- Đồng phục của hoa tiêu hàng hải đã được quy định về kiểu, màu sắc, cầu vai, bảng tên thống nhất toàn quốc theo quy định của Cục Hàng hải Việt Nam.
- Khi làm việc và hội họp, hoa tiêu phải mang, mặc đồng phục theo đúng quy định.
* Thời gian lên, rời tàu:
- Hoa tiêu phải lên, rời tàu đúng thời gian theo kế hoạch.
* Vị trí lên, rời tàu:
- Hoa tiêu phải lên, rời tàu đúng vị trí theo quy định.
* Tác phong làm việc:
- Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, vui vẻ, nhiệt tình; Linh hoạt, chủ động thực hiện công việc đúng kế hoạch mang lại hiệu quả cao.
- Tác phong chuyên nghiệp; Không gây ồn ào, không làm việc riêng.
- Diễn đạt, trình bày thông tin chính xác, rõ ràng, ngắn gọn.
- Giải quyết, xử lý công việc chuẩn xác, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Bộ Quy tắc Văn hóa ứng xử hoa tiêu hàng hải Việt Nam được Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam xây dựng và ban hành đến các thành viên Hiệp hội, cộng đồng hoa tiêu hàng hải Việt Nam với khuyến nghị thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị cốt lõi Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – An toàn – Hiệu quả của ngành hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Quy tắc sẽ luôn được Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam xem xét, rà soát, cập nhật, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.