Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cấp có thẩm quyền trong công tác nâng cao phòng ngừa lây nhiễm đại dịch Covid-19, cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thành viên Hiệp hội luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình rủi ro dễ dàng lây nhiễm bệnh, nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất tương thân tương ái giữa các đơn vị thành viên Hiệp hội. Trên cơ sở thống nhất của Ban chấp hành Hiệp hội, trong nửa đầu tháng 6 năm 2021, Hiệp hội hoa tiêu hàng hài Việt Nam đã triển khai công tác hỗ trợ các đơn vị thành viên Hiệp hội trong công tác phòng dịch Covid-19 và kêu gọi toàn thể Hiệp hội cùng thống nhất đồng lòng cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với các công tác có ý nghĩa.

Ban chấp hành Hiệp hội đã thống nhất trao tặng các phần quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 đến các đơn vị thành viên Hiệp hội với nhiều hình thức khác nhau tùy theo đặc thù từng đơn vị:

+ Đối với các đơn vị hoa tiêu hàng hải mỗi đơn vị 100 bộ đồ phòng dịch với giá trị tương đương 10,000,000 (Mười triệu đồng)/ đơn vị.

+ Đối với các đơn vị khảo sát hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải thành viên Hiệp hội mỗi đơn vị 01 phần quà bao gồm các trang thiết bị phòng chống dịch (khầu trang, bao tay, kính chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn…) với trị giá tương đương 5,000,000 (Năm triệu đồng) / đơn vị.

Ngoài phần kinh phí hỗ trợ chung cho các đơn vị thành viên Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội cũng đã kêu gọi các đơn vị thành viên Hiệp hội nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ vật chất, các trang thiết bị phòng chống dịch đến các đơn vị gặp khó khăn trong Hiệp hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội, Công ty hoa tiêu Tân Cảng đã có những phần quà ủng hộ công tác phòng dịch gửi đến Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.

123456788600600

Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng hoa tiêu hàng hải, người lao động các đơn vị thành viên Hiệp hội luôn là lực lượng đầu tiên lên tàu có tiếp xúc và có nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhằm đảm bảo việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải được an toàn và thông suốt góp phần phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, Ban chấp hành Hiệp hội kiến nghị các đơn vị thành viên Hiệp hội tuân thủ các yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai các kịch bản phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn nhân lực hoa tiêu, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp thiếu cục bộ hoa tiêu hoặc phương tiện đưa đón hoa tiêu.

67