Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động của Hoa tiêu hàng hải

Tham dự họp, có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng tham mưu: Pháp chế, Vận tải và Dịch vụ hàng hải, An toàn - An ninh hàng hải, Tổ chức cán bộ; các Cảng vụ hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu và các đại diện đến từ: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các Tổ chức hoa tiêu hàng hải.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam trong công tác chống dịch Covid-19 thời gian qua. Theo đó, Phó Cục trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các Cảng vụ hàng hải tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các Công ty hoa tiêu trong việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho hoa tiêu hàng hải, người lao động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển, các Tổ chức hoa tiêu hàng hải thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động hàng hải được an toàn, thông suốt.

2
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam

 “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung tối đa các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm hoàn thành công việc chuyên môn được giao” - Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và Thủ trưởng các Tổ chức hoa tiêu hàng hải: tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ GTVT, Bộ Y tế và Cục Hàng hải Việt Nam; tổ chức thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt cho sức khỏe, tính mạng của hoa tiêu hàng hải, người lao động; rà soát lại nguồn nhân lực hiện có cũng như rà soát lại toàn bộ các kịch bản đã xây dựng để hoàn thiện các phương án, kịch bản cho phù hợp với tình hình mới...

3
Hình ảnh minh họa

Trước đó, đại diện Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các Tổ chức hoa tiêu hàng hải đã báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các phòng tham mưu, các Cảng vụ hàng hải đã đề xuất, kiến nghị giải pháp để bảo vệ tốt nhất cho lực lượng lao động hàng hải tuyến đầu, có nguy cơ lây nhiễm cao./.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam