Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021

Chiều ngày 25/03/2021 Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Trung Kiên - Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thanh Nhung -  Giám đốc công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBCNV công ty đã triển khai thực hiện, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền ra vào bến cảng thuộc vùng hoạt động của Công ty, tiết giảm tối đa chi phí, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

41
Đ/C Trần Thanh Nhung – Giám đốc Công ty
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các phòng; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể.

42
Đ/C Đồng Trung Kiên – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đồng Trung Kiên đã đánh giá cao và biểu dương thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty trong năm 2020 đối với Tổng công ty BĐATHH miền Bắc. Sang năm 2021, Tổng Giám đốc đề nghị tập thể người lao động công ty sẽ tiếp tục khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tổng công ty giao.

44
Các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2020
46
Các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2020