Thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II

Trong 02 ngày 17/10/2019 và ngày 18/10/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải cho 11 hoa tiêu hàng hải và tập sự hoa tiêu. Đến dự và thực hiện việc kiểm tra, giám sát cuộc thi về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có đồng chí Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải; đồng chí Nguyễn Phúc Chính – Trưởng  phòng Bảo đảm an toàn hàng hải - Ủy viên; đồng chí Lê Minh Bằng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Ủy viên; đồng chí Lưu Văn Lương – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên; Về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty; đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc.

Đ/C Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải phát biểu tại kỳ thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải
Đ/C Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải phát biểu tại kỳ thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải

Kỳ thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Hoa tiêu hàng hải.

Đ/C Bùi Đức Hiệp – Giám đốc công ty phát biểu tại kỳ thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải
Đ/C Bùi Đức Hiệp – Giám đốc công ty phát biểu tại kỳ thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, chất lượng; đánh giá, chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thực chất trình độ, năng lực của các hoa tiêu hàng hải; các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm quy chế, tập trung hoàn thành tốt nội dung tham gia thi.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Thí sinh tham gia thi
Thí sinh tham gia thi

Nội dung đề thi  kiểm tra sát hạch lý thuyết: Sử dụng câu hỏi trong Ngân hàng đề thi câu hỏi các hạng hoa tiêu của Công ty đã được ban hành tại Quyết định số 543/QĐ - CTHTHH KVII ngày 19/9/2019 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II . Cuộc thi diễn ra đảm bảo sự nghiêm túc đúng quy định theo Quy chế đã đề ra.