Đoàn công tác Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam, ngày 19/06/2019 đoàn công tác Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam do ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hiệp hội là Trưởng đoàn và Ban thư ký Hiệp hội đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

1
Quang cảnh tại buổi làm việc

Tiếp đón đoàcn công tác của Hiệp hội, về phía Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV có đầy đủ các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và đại diện các Phòng nghiệp vụ của đơn vị.

2
Ông Quách Đình Hình - Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại Hội nghị

Trong chương trình làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Lãnh đạo Công ty, đoàn công tác Hiệp hội đã cùng thảo luận các vấn đề Công ty quan tâm trong thời gian qua như: việc đầu tư trang bị mới các phương tiện đưa đón hoa tiêu, trang bị bảo hộ lao động và bảo đảm an toàn cho hoa tiêu dẫn tàu, công tác huấn luyện đào tạo hoa tiêu hàng hải, điều kiện làm việc của hoa tiêu hàng hải và các cơ chế chính sách có liên quan.

3
Đoàn công tác Hiệp hội chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo đơn vị

Sau khi nghe báo cáo từ Công ty và thảo luận tại Hội nghị, thay mặt Đoàn công tác, ông Quách Đình Hùng cám ơn Ban Lãnh đạo Công ty đã sắp xếp thời gian và thành phần làm việc với đoàn công tác, ghi nhận những đóng góp của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV cho các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua và đã chỉ đạo Ban thư ký Hiệp hội tiếp thu các ý kiến đề xuất của Công ty như việc đẩy mạnh công tác giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên Hiệp hội, tổ chức các hoạt động hội thảo kỹ thuật nhằm nâng cao an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu./.