Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2019

Ngày 21/02/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty.

1
Đ/c Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV
Tổng Công ty BĐATHHMB phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công ty. Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng công ty giao, không để xảy ra bất kỳ một tai nạn hàng hải liên quan đến lỗi của hoa tiêu hàng hải, đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng cao.

2
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu hàng hải khu vực II phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đang ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế chưa thực hiện được trong năm qua của Công ty; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phát triển Công ty, chỉ đạo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; nâng cao uy tín và chất lượng trong công tác dẫn tàu; thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn lao động trực tiếp đáp ứng được yêu cầu của các chủ tàu, chủ cảng và đại lý trong khu vực Công ty đảm nhiệm.

3
Đ/c Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu hàng hải khu vực II phát biểu tại Hội nghị

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2019, đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

4
5
Lãnh đạo Tổng Công ty BĐATHHMB trao
bằng khen các cá nhân có thành tích năm 2018