Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII năm 2018

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của Công ty, đồng chí Âu Phú Thắng, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty biểu dương và ghi nhận những thành tích công ty đạt được trong năm qua như: Tổ chức dẫn dắt tàu ra vào cảng an toàn, không có bất kỳ tai nạn hàng hải nào xảy ra do lỗi của hoa tiêu, chăm lo đời sống, công ăn việc làm cho CBCNV chu đáo, đầy đủ, hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí nhấn mạnh năm 2018, Công ty cần tiếp tục chăm lo đời sống của CBCNV hơn nữa, đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ hoa tiêu, ứng dụng thêm khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành ở địa phương cũng như Tổng công ty và các đơn vị bạn.

2

Đ/c Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao sự chuẩn bị cho Hội nghị Người lao động của Công ty, biểu dương thành tích của Công ty cũng như Công đoàn Công ty. Đồng chí đánh giá Công đoàn Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tổ chức công đoàn ngày càng thể hiện được vai trò của mình, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới về nội dung, phương hướng hoạt động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn Tổng Công ty cũng như các ban ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn đó là chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động.

3

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì mới ra mắt Hội nghị

Thay mặt ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Âu Phú Thắng và đồng chí Dương Thế Nam, đồng thời, hứa sẽ phát huy thành tích đạt được trong năm 2017, khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

4

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị Người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h00 cùng ngày.