Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

Trụ sở
Số 1, Đường Nguyễn Dữ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại
(056) 3894888/ 3894788
Fax
(056) 3893077/ 3893088
Giới thiệu về đơn vị thành viên
Trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

Trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính

 • Ngày 02/06/2008, Công ty Hoa tiêu khu vực VII được thành lập theo Quyết định số 1550/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tách Hoa tiêu Quy Nhơn thuộc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn thành Công ty Hoa tiêu khu vực VII trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;
 • Ngày 25/6/2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1781/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực VII thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Tập thể CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

Tập thể CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

* Quy mô, năng lực, phạm vi quản lý hiện tại

 • Trụ sở Công ty được xây dựng 5 tầng, dùng làm văn phòng Công ty và dịch vụ cho thuê văn phòng.
 •  Vốn điều lệ: 18.971.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn).
 • Đội ngũ Hoa tiêu hàng hải của Công ty được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản, với 10 hoa tiêu chuyên nghiệp, có khả năng dẫn dắt mọi loại và cỡ tàu, góp phần vào sự phát triển kinh tế biển của khu vực Nam Trung Bộ.
 • Phạm vi: Công ty thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt tàu trong vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc Bình Định và Phú Yên, gồm:

+ Tuyến dẫn tàu Quy Nhơn: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Quy nhơn;

+ Tuyến dẫn tàu Vũng Rô: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Vũng Rô.

Ngoài 02 tuyến dẫn tàu trên, Công ty hiện đang đảm nhiệm dẫn tàu tại các khu chuyển tải cát trong khu vực, gồm:

+ Khu chuyển tải Đà Diễn

+ Khu chuyển tải Tiên Châu

+ Khu chuyển tải Bàn Thạch

+ Khu chuyển tải Đề Gi

+ Khu chuyển tải An Hải

Cơ cấu tổ chức:

- Chủ tịch kiêm Giám đốc: Ông Lê Văn Xếp

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Nghiêm

- 03 phòng giúp việc: Hoa tiêu hàng hải, Tài chính kế toán và Tổ chức hành chính.

Hoa tiêu dẫn tàu hành trình trên luồng

Hoa tiêu dẫn tàu hành trình trên luồng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Cung ứng dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao; Dịch vụ tàu lai hỗ trợ tàu biển.
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển; Đại lý hàng hải.
 • Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng.
Hoa tiêu lên tàu làm nhiệm vụ

Hoa tiêu lên tàu làm nhiệm vụ

THÀNH TÍCH

 • Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2009 đến 2015.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 – 2012.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2010 – 2011; 2012 – 2013.
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2013.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2014.