Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

Trụ sở
CL8 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Hòn Rớ II, Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại
(058) 3 711 116 – (058) 3 711 114
Fax
(058) 3 711 103
Giới thiệu về đơn vị thành viên
Trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

Trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Ngày 02/6/2008Công ty Hoa tiêu khu vực VIII được thành lập theo Quyết định số 1551/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 25/6/2010: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1768/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 24/10/2011: Được chuyển về làm đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

Tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

QUY MÔ, NĂNG LỰC

 • Quy mô:

+ Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2015 là: 22.286.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn) 

+ Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Hoài Anh

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Thành Thái

Các phòng nghiệp vụ: có 3 phòng nghiệp vụ

-  Phòng Hoa tiêu hàng hải

-  Phòng Tài chính – Kế toán

-  Phòng Tổ chức – Hành chính

Hoa tiêu tác nghiệp

Hoa tiêu tác nghiệp

 

 • Năng lực:

Với đội ngũ Hoa tiêu chuyên nghiệp, đã được tập huấn thường xuyên trong nước và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm, tận tâm phục vụ, luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải với chất lượng phục vụ tốt nhất.

Đặc biệt, Hoa tiêu Công ty dẫn tàu dầu luôn đảm bảo an toàn vào cảng Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, đây là cảng mới có tàu chở dầu thành phẩm lớn nhất cả nước cập cầu, điều này đã phản ánh năng lực Hoa tiêu của Công ty.

Cano Hoa tiêu trên vịnh Vân Phong

Cano Hoa tiêu trên vịnh Vân Phong

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Lĩnh vực kinh doanh:

+ Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao;

+ Đại lý tàu biển và dịch vụ hàng hải;

+ Kinh doanh dịch vụ tàu lai;

+ Cho thuê văn phòng;

+ Cho thuê phương tiện và tài sản.

 • Các tuyến dẫn tàu: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên các tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc 02 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Gồm các tuyến dẫn tàu sau:

+ Tuyến dẫn tàu Vân Phong: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến thuộc cảng biển Vân Phong;

+ Tuyến dẫn tàu Nha Trang: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc biển Nha Trang;

+ Tuyến dẫn tàu Ba Ngòi: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Ba Ngòi;

+ Tuyến dẫn tàu Cà Ná: Từ vùng đón trả hoa tiêu đến các cầu, bến cảng thuộc cảng biển Cà Ná.

Hoa tiêu lai dắt tàu Marry Queen 2, một trong 3 tàu khách lớn nhất thế giới cập cảng Nha Trang

Hoa tiêu lai dắt tàu Marry Queen 2, một trong 3 tàu khách lớn nhất thế giới cập cảng Nha Trang

THÀNH TÍCH

 • Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối DNNN của UBND tỉnh Khánh Hòa  năm 2010, năm 2014, năm 2015.
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2013.
 • Bức trướng của Bộ GTVT: 5 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển giai đoạn  2008 – 2013.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2011; năm 2012; năm 2013.
 • Bằng khen của Bộ GTVT giai đoạn 2010 – 2011; giai đoạn 2012 – 2013.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2011.