Tin tức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam