Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cấp có thẩm quyền trong công tác nâng cao phòng ngừa lây nhiễm đại dịch Covid-19, cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thành viên Hiệp hội luôn luôn sẵn sàng th