Lễ bàn giao tàu Hồng Long 9 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Ngày 27/9/2020, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đã tổ chức Lễ bàn giao tàu Hồng Long 9 cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II theo Hợp đồng số 01/2020/QLDA ký ngày 09/01/2020, giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II và Liên danh Công ty TNHH Đóng

Hội thảo an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu năm 2019 Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam

     Sáng ngày 27/9/2019 tại phòng họp Mercury, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam đã long trọng khai mạc chương trình Hội thảo an toàn hàng hải Hoa tiêu dẫn tàu năm 2019.