Đoàn công tác Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam, ngày 19/06/2019 đoàn công tác Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam do ông Quách Đình Hùng – Chủ tịch Hiệp hội là Trưởng đoàn và Ban thư ký Hiệp hội đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải TKV

Chiều ngày 4/12/2018, tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải TKV.

Hội nghị Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam lần I năm 2018

Ngày 16/6/2018 Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam lần I năm 2018 tại thành phố Vinh, Nghệ An nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong 7 tháng cuối năm 2018.