Giới thiệu chung

Lễ ra mắt VMPAHiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lĩnh vực có liên quan tại Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần  vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

Hiệp hội hoạt động trên cả nước và chịu sự quản lý Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Tên tiếng Việt: Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime Pilots Association.

Tên viết tắt: VMPA.

Trụ sở của Hiệp hội: Số 45 ABCD đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.