Thông điệp từ Hiệp hội

thu ngo

Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam được chính thức thành lập ngày 25/11/2012 Quyết định số 1163/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam. 

Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. 

banner 2banner

CHỦ ĐỀ MỚI

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2019

Ngày 21/02/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Súy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty.

TIN HIỆP HỘI

Đại hội Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam - lần 2 Nhiệm kỳ 2019-2024

     Trong 2 ngày 07 và 08/01/2019 tại Hội trường lầu 6 Khách sạn Victory, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2019-2024.