CHỦ ĐỀ MỚI

Hội thảo an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu năm 2019 Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam

     Sáng ngày 27/9/2019 tại phòng họp Mercury, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam đã long trọng khai mạc chương trình Hội thảo an toàn hàng hải Hoa tiêu dẫn tàu năm 2019.

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

Thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II

Trong 02 ngày 17/10/2019 và ngày 18/10/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức cuộc thi sát hạch vào hạng, nâng hạng hoa tiêu hàng hải cho 11 hoa tiêu hàng hải và tập sự hoa tiêu.