Thông báo từ hiệp hội

Hội thảo nâng cao an toàn công tác dẫn tàu hoa tiêu hàng hải lần II năm 2017

Ngày 17/03/2017 Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội thảo nâng cao an toàn công tác dẫn tàu hoa tiêu hàng hải lần II năm 2017 tại thành phố Cần Thơ nối tiếp thành công từ Hội thảo lần I đã tổ chức tại thành phố Nha Trang vào tháng 10 năm 2015.