Hiệp hội Hoa tiêu Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hiệp hội hoa tiêu hàng hải thế giới - IMPA

2

Kính gửi Thuyền trưởng,

Tôi viết thư này để chào mừng Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã gia nhập Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải thế giới. Chúng tôi vô cùng chào đón quyết định của Việt Nam khi gia nhập Hiệp hội cùng với hơn 50 nhóm hoa tiêu các quốc gia khác trên toàn thế giới, để cùng nhau trao đổi thông tin, các kinh nghiệm qúy báu và các ý tưởng để nâng cao các dịch vụ an toàn được thực hiện bởi các hoa tiêu hàng hải.

Chúng tôi mong chờ sự tham gia của Hiệp hội các bạn vào các công việc của chúng tôi, đặc biệt là sử dụng website, trung tâm kết nối công đồng, mạng nội bộ toàn cầu của các thành viên IMPA và nền tảng giao tiếp trực tuyến chính thức của các hoa tiêu hàng hải trên thế giới.

Quyền truy cập vào khu vực thành viên của trang web sẽ được cấp cho Hiệp hội nhanh chóng, tại đó, Hiệp hội có thể tìm thấy chính sách và các văn bản hướng dẫn cũng như Hiến chương của IMPA.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc vận dụng tối đa quyền thành viên của Hiệp hội, vui lòng liên hệ với Ban Thư ký. Và tôi hy vọng sẽ sớm được gặp ngài thuyền trưởng.

Trân trọng,

Thuyền trưởng Simon Pelletier

Chủ tịch IMPA