NEWS

HIỆP HỘI HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ “BỘ QUY TẮC VĂN HÓA ỨNG XỬ HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, nâng cao hình ảnh và chất lượng phục vụ của ngành hoa tiêu, xây dựng hình ảnh hoa tiêu hàng hải Việt Nam trách nhiệm, mẫn cán và chuyên nghiệp, ngày 02/12/2022 trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tiến hành thông qua và công bố “Bộ quy tắc văn hóa ứng xử hoa tiêu hàng hải Việt Nam” với các nội dung chính như sau:

banner 2banner