CHỦ ĐỀ MỚI

Nghiêm ngặt quy trình hoa tiêu hướng dẫn tàu hàng từ Ấn Độ vào cảng Đà Nẵng

Chiều 13/6, tàu hàng Wan Hai 286 thuộc tuyến vận tải Đà Nẵng - Ấn Độ đã được hoa tiêu khu vực IV dẫn vào cảng Đà Nẵng an toàn theo quy trình nghiêm ngặt đảm bảo phòng chống dịch từ trên biển.

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động của Hoa tiêu hàng hải

Tham dự họp, có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng tham mưu: Pháp chế, Vận tải và Dịch vụ hàng hải, An toàn - An ninh hàng hải, Tổ chức cán bộ; các Cảng vụ hàng hải: TP.