CHỦ ĐỀ MỚI

Thuyền viên Việt Nam lần đầu tiên nhận Giải thưởng IMO về “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển”

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) vừa công bố Giải thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển” năm 2021 cho thuyền viên tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam Trần Văn Khôi, thuyền viên tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam).

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cấp có thẩm quyền trong công tác nâng cao phòng ngừa lây nhiễm đại dịch Covid-19, cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thành viên Hiệp hội luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình rủi ro dễ dàng lây nhiễm bệnh, nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất tương thân tương ái giữa các đơn vị thành viên Hiệp hội.