CHỦ ĐỀ MỚI

Chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Ngày 30/11, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 50 triệu đồng từ Hiệp Hội Hoa tiêu Hàng Hải Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021

   Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải – TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.